|
  
تبلیغات
نحوه نمایش مطالب: تاریخ | امتیاز | بازدیدها | نظرات | الفبایی

خلاقیت و نوآوری برای نجات دریاها از تخریب در قرن 21 میلادی

توسط: chegini در 12 شهریور 1396
خلاقیت و نوآوری برای نجات دریاها از تخریب در قرن 21 میلادی

خلاقیت و نوآوری برای نجات دریاها از تخریب در قرن 21 میلادی

همیشه حوادث ناگوار ، تصادفات و حتی جنگها در جهان باعث فراهم نمودن خلاقیت و نوآوری در زمینه های مختلف صنعتی ، اقتصادی ، فرهنگی بوده است ، اینجانب ( تصویر ) در یک جزیره کوچک کم جمعیت در نزدیکی کانادا بدنیا آمدم ، در سن سیزده سالگی ترک تحصیل می کنم و به کار در دریا مشغول می شوم ، ( صید ماهی تن و خرچنگ ) ، بخاطر همین غیر قانونی بودن صید ، بعضی از شبها را در زندان سپری کرده ام ، اکثر ماهی هایی که می گرفتم به شرکت چند ملیتی مک دونالد می فروختم ، تا اینکه برای تهیه ساندویچ های ماهی استفاده نمایند ، به مرور زمان به همراه سیزده نفر دیگر بر روی یک کشتی صید صنعتی ماهی گیری مشغول به کار شدم ، در سال 1990 میلادی بحران شدیدی در بازار ماهی به وجود آمد ، و هزاران ماهی گیر را خانه نشین نمود ، از آنجا که این که عاشق دریا بودم ، و در دریا متولد شده ام دوست داتم در دریا بر روی قایق هم بمیرم ، در نتیجه به فکر تحقیق ، پژوهش در زمینه افزایش پایداری و ثبات دریاها افتاد م ، تا اینکه به فکر مزرعه داری و صنعت آبزی پروری در دریا و فرهنگ سازی حفظ دریا و محیط زیست آن افتادم ، این صنعت در آن زمان بهترین روش برای جلوگیری از تخریب اقیانوسها و دریاها از ماهی گیری بیش از حد بود ، یادمان باشد که انسانها در یک قرن گذشته چه بلایی بر سر بخش خشکی کره زمین آورده اند ؟ به نحوی آن را تخریب نموده اند که هم اکنون مشاهده می کنیم و.... برای شروع در کنار ساحل زمین خریداری می نمایم و مزرعه پرورش صدف های دریایی را راه اندازی می کنم و برای چند سالی ادامه می دهم تا اینکه طوفان وحشتناکی که در سواحل آمریکا اتفاق می افتد ، حدود نود درصد از مزرعه ام از بین می رود و محصولات صدف حدودا در زیر یک متر گل و لای مدفون می شود ، بر اثر گرمی آب دریا و افزایش درصد اسید آب ، خرچنگ ها به سمت شمال مهاجرت می کنند و میلیاردها صدف و تخم از بین می رود ، که در سیصد میلیون سال گذشته سابقه نداشته است ، این علائم نشانگر تغییرات وسیع آب و هوایی در جهان است که کمتر کسی آن را پس از میلیونها سال پیش بینی می کرد ، بعد از اینکه همه چیز را از دست داده بودم می بایست خود را با شرایط به وجود آمده تطبیق می دادم ، و برای امرار معا ش خود فکری می کردم ، لذا بدنبال نوآوری در ایجاد مزرعه در دریا با استفاده از ترکیب علف های دریایی و صدف ها افتادم ، بدون اینکه به محیط زیست دریا صدمه ای وارد شود و در اینرابطه قفس هایی از صدف و علف های دریایی را طراحی و ساماندهی نمودم و به کلی زمین های سواحل دریا کاملا فرامو ش شد و اگر هر نوع طوفانی در آینده به وجود آید از هر گونه خسارت و زیان جلوگیری به عمل می آید ،شایان ذکر است تولید علف های دریایی را خودم رشد و توسعه دادم بدون اینکه به زیر دریا و محیط زیست آن صدمه ای وارد شود و در اینرابطه کاملا خود کفا شدم و.....
خلاقیت و نوآوری برای نجات دریاها از تخریب در قرن 21 میلادی
خلاقیت و نوآوری برای نجات دریاها از تخریب در قرن 21 میلادی
خلاقیت و نوآوری برای نجات دریاها از تخریب در قرن 21 میلادی

در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )

توسط: chegini در 30 اردیبهشت 1396
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )

در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )
در هنگام ماهی گیری حرفه ای کدام یک از لوازم را استفاده می کنید ؟ ( تصاویر )

چگونه سواحل بکر طبیعت محل جذب گردشگری می شود ؟ ( تصاویر )

توسط: chegini در 18 فروردین 1396
چگونه سواحل بکر طبیعت محل جذب گردشگری می شود ؟ ( تصاویر )

چگونه سواحل بکر طبیعت محل جذب گردشگری می شود ؟ ( تصاویر )

بر اثر جزر و مد که در روز دو بار انجام می شود ، به مرور زمان رسوبات ماسه و کنگلومرا تبدیل به سنگ های سخت شده اند ( به ارتفاع 1/5 الی 2/5 متر ) ، که زیبایی خاصی را به وجود آورده که گردشگران هم در شرایط مد و هم در شرایط جزر دریا به تفریح می پردازند و...
چگونه سواحل بکر طبیعت محل جذب گردشگری می شود ؟ ( تصاویر )
چگونه سواحل بکر طبیعت محل جذب گردشگری می شود ؟ ( تصاویر )
چگونه سواحل بکر طبیعت محل جذب گردشگری می شود ؟ ( تصاویر )
چگونه سواحل بکر طبیعت محل جذب گردشگری می شود ؟ ( تصاویر )
چگونه سواحل بکر طبیعت محل جذب گردشگری می شود ؟ ( تصاویر )

ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا

توسط: chegini در 28 اسفند 1395
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا

ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا

ماهی سالمون بالغ از لحظه تخم گذاری در آب شیرین رودخانه تا حد اکثر سه سال در رودخانه زندگی می کند و سپس از یک الی حد اکثر سه سال در آبهای شور دریا و اقیانوس زندگی می کند تا اینکه در هنگام بلوغ برای تخم گذاری مجدد به رودخانه آب شیرین مهاجرت می کند ، یک ماهی سالمون تا بیش از سی و شش و در شرایط خاص حتی پنجاه کیلو گرم می تواند وزن داشته باشد و... ( تصاویر ) .
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا
ماهی سالمون و زندگی در آب شیرین رودخانه و آب شور دریا

تامین مایحتاج شناورها در مسیر با تکنولوژی پیشرفته

توسط: chegini در 19 آبان 1395
تامین مایحتاج شناورها در مسیر با تکنولوژی پیشرفته

تامین مایحتاج شناورها در مسیر با تکنولوژی پیشرفته

از آنجا که صنعتی سازی و تولید گاز های گلخانه ای باعث آلوده شدن و از بین رفتن محیط زیست در خشکی شده است ، دانشمندان و محققین به این فکر افتادند که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته شرایطی را فراهم نمایند که بدون تولید گاز های گلخانه ای و با صنعت صد درصد پاک ، در زیر دریا یک مسیر کاشت ، داشت و برداشت مواد غذایی و کشاورزی طراحی و راه اندازی نمایند تا اینکه انسان بتواند با استفاده و تصفیه آب دریا و تولید انرژی پاک ( از طریق خورشید ، باد ، امواج و جزر و مد ) انواع محصولات را برای شناورهایی که در حال تردد می باشند فراهم نمایند و انسان ها هم در این مکانها به راحتی فعالیت تولیدی نمایند ، لازم به یاد آوری است کلیه آب های فاضلاب و حمام و...با استفاده از تجهیزات بازیافت مجددا وارد چرخش مصرف می شود و هیچگونه پسماندی باقی نمی ماند ، در صورتی که این تکنولوژی عملیاتی شود مزیت های فراوانی خواهد داشت و به شدت هزینه های روزانه شناورها را کاهش می دهد و نیازی به پهلوگیری آنها در بنادر مختلف و پرداخت هزینه های بندری و لنگرگاه نخواهد بود و از لجاظ صرفه جویی در وقت نیز به نفع بازرگانان و مالکان کشتی خواهد بود .

تامین مایحتاج شناورها در مسیر با تکنولوژی پیشرفته
تامین مایحتاج شناورها در مسیر با تکنولوژی پیشرفته
تامین مایحتاج شناورها در مسیر با تکنولوژی پیشرفته
مهمتر از این موارد آن است که مکان های عرضه مواد غذایی و کشاورزی می توانند در سطح آب با سرعت پنج کیلومتر در ساعت به حرکت در آیند ( مسیر تنگه هرمز تا بندر سنگا پور حدود چهار ماه زمان نیاز دارد ) و در هر مکانی که کشتی نیاز داشته باشد به آن آذوقه و....برسانند، این تکنولوژی بیشتر برای مسیر های پر تردد کشتی ها مفید می باشد ، شایان توجه آن است که مسیر خلیج فارس به خاور دور بیش از نیمی از جابجایی نفت ، گاز و مواد شیمیایی جهان را به خود اختصاص داده است ، ضمنا با کاشت گیاهان مختلف اکسیژن نیز وارد محیط می شود ، هر نفر در این مکان ها روزانه پانصد لیتر اکسیژن مصرف می کند ، این مکان های شناور تولید محصولات توسط یک کشتی نجات و تدارکاتی مجهز حمایت و پشتیبانی می شوند تا اینکه در صورت هر گونه اتفاق و حادثه غیر قابل پیش بینی شخص داخل آن نجات پیدا کند ، در ضمن تغذیه هر نفر در داخل محفظه توسط همان محصولاتی که می کارد انجام می شود و در صورت تاخیر در رشد و برداشت ، موقتا تخم مرغ و مرغ به عنوان غذای روزانه استفاده خواهد نمود ، در خاتمه این فرد در مدت حدود چهار ماه از زمان سوار شدن تا رسیدن به مقصد بندر دوبی از کلیه امکانات داخل محفظه استفاده خواهد نمود و شیفت بعدی با نفر تازه نفس که در مقصد بجای قبلی خواهد آمد سفر جدید را شروع خواهد نمود ، دقیقا شبیه به کارکنان کشتی های تجاری که در مدت سه الی شش ماه بر روی آب در دریا حضور دارند و.... ( تصاویر ) .

جدیدترین موجود زنده کشف شده در کف دریا ( تصاویر )

توسط: chegini در 10 مرداد 1395
جدیدترین موجود زنده کشف شده در کف دریا ( تصاویر )

جدیدترین موجود زنده کشف شده در کف دریا ( تصاویر )
جدیدترین موجود زنده کشف شده در کف دریا ( تصاویر )
جدیدترین موجود زنده کشف شده در کف دریا ( تصاویر )

سواحل کشوری که در بعضی از فصل های سال خیابان ها پر از ما هی می شود

توسط: chegini در 13 تیر 1395


سواحل کشوری که در بعضی از فصل های سال خیابان ها پر از ما هی می شود

سواحل کشوری که در بعضی از فصل های سال خیابان ها پر از ما هی می شود
سواحل کشوری که در بعضی از فصل های سال خیابان ها پر از ما هی می شود

کشورهایی که بیشترین صید ماهی را در جهان دارند در یک نگاه

توسط: chegini در 28 خرداد 1395
کشورهایی که بیشترین صید ماهی را در جهان دارند در یک نگاه

کشورهایی که بیشترین صید ماهی را در جهان دارند در یک نگاه

همانگونه که در نمودار مشاهده می کنید کشور های چین با بیش از 51 درصد ، هندوستان بیش از 35 درصد ، فرانسه بیش از 33 درصد و......بیشترین صید سالانه از دریا ها را داشته اند و کشور های ژاپن ، نروژ و آمریکا با بیش از 10 درصد ، 8 درصد و 6 درصد کمترین میزان صید سالانه از دریا ها را به خود اختصاص داده اند .

دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر

توسط: chegini در 15 اردیبهشت 1395
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر

دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر
دیدنی های طبیعی و آبزیان زیر دریا به روایت تصاویر

اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان

توسط: chegini در 13 اردیبهشت 1395
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان

اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
در قرن بیست و یکم میلادی برای هر زمینه فعالیت تخصصی هزار ان مرکز و شرکت پژوهشی ، تحقیقاتی ، طراحی و ساخت در جهان تاسیس و راه اندازی شده است ، که برای آبزیان و ماهی ها نیز این مهم سال ها عملیاتی شده ، در جهت بهبود و افزایش بهره وری از انواع آبزیان و ماهی ها و حفظ آنها برای نسل های آینده این مرکز تحقیقاتی و پژوهشی حرفه ای راه اندازی شده است ، که رئوس اصلی فعالیت های آنها ، کنترل ، بهبود و ارزیابی جمعیت آبزیان و ماهی ها ، کنترل و نظارت بر رفتار و حرکات ، نظارت و کنترل محیط طبیعی آنها ، ارتباطات و لوازم ، تجهیزات و لوازم علمی کاربردی آزمایشگا هی و....، حفظ و نگهداری از آبزیان و ماهی ها ، جلوگیری از انقراض و تهدید گونه های مختلف ، تثبیت محیط طبیعی آبزیان و ماهی ها و.....
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
در تصاویر نمونه هائی از موارد فوق را مشاهده می نمائید از قبیل انواع رهیاب های ماهی ها ، که نمونه ای از آن با وزن 217 میلی گرم ، طول 15 میلی متر و قطر 3/38 میلی متر ، که در بدن ماهی های کوچک و بزرگ قرار می گیرد ( تصاویر دوم و سوم ) ،نمونه رهیاب مخصوص ماهی های کوچک را مشاهده می کنید ، که طول آن کمتر از یک و نیم سانتی متر می باشد ، این رهیاب ها درجه حرارت ، رشد و نمو ، وزن ، حرکات ، مکان و... انواع ماهی ها را از طریق ما هواره به رایانه مرکزی منتقل می کند ( تصاویر ششم و هفتم ) ، ضمنا با استفاده از روش موقت تاتو نمودن بدن ما هیها نیز می توان میزان رشد آنها را مورد بررسی قرار داد ، که پس از رشد از بدن ماهی محو می شود ( تصویر آخر ) .
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
اهمیت تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آبزیان
قبلی بعدی
بالا